Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
sekretariat: tel. 81 463 53 00, fax 81 463 53 05
e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl

Biuro projektu:

Oddział Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy

pok. 100 i 100 B, Lubartowska 74, 20-400 Lublin

Tel. 81 46 35 349, 81 46 35 352

e-mail: lorp@wup.lublin.pl