LORP I zaprezentowany na konferencji „Nowa perspektywa – nowe możliwości. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”

Projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy” (LORP), oficjalnie zapoczątkowany został podczas konferencji „Nowa perspektywa – nowe możliwości. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 13 grudnia 2023 r.

LORP to przełomowy projekt, który ma na celu głębokie zrozumienie i analizę rynku pracy w regionie. Z inwestycją blisko 11 mln zł, projekt obejmuje 28 zaplanowanych badań, z których część prowadzi WUP w Lublinie, a reszta zostanie zlecona specjalistycznym instytucjom badawczym.

Jak podkreślił w czasie konferencji Dyrektor WUP, Tomasz Pitucha, badania regionalne są kluczowe dla zrozumienia ogólnokrajowych trendów rynku pracy. LORP odpowiada na potrzebę dostosowania się do dynamicznie zmieniającego rynku, zgodnie z ustawami o promocji zatrudnienia i monitorowaniu zwolnień grupowych.

Projekt LORP skupia się na szerokim zakresie tematów, od rozwoju branży transportowej po analizę zawodów wygasających i potencjalnych ścieżek przekwalifikowania. Wśród kluczowych badań znajdują się:

  • Rozwój branży transport, spedycja logistyka do roku 2040
  • Kwalifikacje i kompetencje przyszłości w IT
  • Zawody wygasające i potencjalne ścieżki przekwalifikowania
  • Losy absolwentów szkół branżowych
  • Badanie nisz rynkowych z potencjałem do zakładania działalności gospodarczej

Badania będą przeprowadzane we wszystkich powiatach województwa, co zapewnia kompleksowe i reprezentatywne wyniki dla całego regionu.

Zachęcamy instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby zainteresowane rynkiem pracy do śledzenia wyników naszych badań. Projekt LORP to nie tylko analiza, ale również platforma współpracy i wymiany wiedzy, mająca na celu wspieranie rozwoju regionalnego rynku pracy.


Opublikowano

w