Wystartował projekt „LORP I”

Od 1 grudnia 2023 roku ruszył projekt pod nazwą LORP I, czyli Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wartość projektu wynosi: 10 893 575,00 zł.,
natomiast wysokość wkładu z Funduszy Europejskich to: 9 259 538,75 zł  (85,00 %).

Ma on przede wszystkim na celu uaktualnienie obecnego stanu wiedzy i umiejętności pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) i innych regionalnych instytucji rynku pracy (IRP)oraz dostosowanie ich do obowiązujących standardów oraz przepisów. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania, dzięki którym nastąpi identyfikacja szczegółowych potrzeb rynku pracy. Następnie na ich podstawie będą opracowane i udostępnione szczegółowe raporty, a te z kolei zostaną upowszechnione do minimum 250 instytucji i podmiotów zainteresowanych taką tematyką.

Ważnym elementem projektu jest powstanie cyklu audycji i filmów prezentujących opracowane wcześniej wyniki badań jak również rezultaty projektu będą prezentowane na konferencjach czy seminariach.

Warto wspomnieć do kogo jest adresowany LORP I.  Przede wszystkim do administracji rządowej oraz samorządowej ale także studentów , pracodawców czy osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych a także bezrobotnych i poszukujących pracy.


Opublikowano

w