Strona EFS


 

 

 Strona Województwa Lubelskiego


POKL WUP Lublin 

Raport "Prognoza rozwoju rynku pracy województwa lubelskiego"

Raport stanowi dopełnienie wszystkich zrealizowanych badań w ramach Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wykorzystano w nim wiedzę 31 ekspertów. Cele badania odnosiły się do przyszłej sytuacji na regionalnym rynku pracy – w perspektywie do 2020 roku. Zapraszamy do lektury Prognozy rozwoju rynku pracy województwa lubelskiego.

Raport "Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego. Raport z badań ilościowych wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników"

Raport stanowi podsumowanie II edycji badania absolwentów realizowanego w ramach projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”. Główny cel badania stanowiła identyfikacja losów edukacyjno-zawodowych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników z województwa lubelskiego. Było ono realizowane od października 2014 r. do kwietnia 2015 r. metodą ilościową z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) na próbie 1547 respondentów.

Pobierz raporty 

 

Odwiedziło nas 40425 użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 11  użytkowników


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja duograph.pl